حلال های نفتی و شیمیایی

حلال های آلی مایع مشتق شده از نفت است که به عنوان رقیق کننده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف چون رنگ ها ، جلا دهنده ها و مرکب چاپ دارند. حلال ها شامل تولوئن، زایلن، استایرن، بنزن و حلال های ۴۰۰،۴۰۱ و محصولات مشابه می باشد که پارامترهای ذیل جهت آزمون گزارش می گردد.
*چگالی ۱۹۷ ISIRI
*نقطه اشتعال بسته ۱۱۷۵ ISIRI
*تقطیر ۶۲۶۱ ISIRI
*گرانروی ۳۴۰ ISIRI
*فشار بخار ASTM D 323
*درصد آروماتیک ASTM D 1319
*درصد خلوص ASTM D 3798

ضد یخ ها مایعات خنک کننده غلیظ یا از پیش رقیق شده عموما با پایه اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول می باشند.