روغن های صنعتی و روان کننده ها

سازمان بین المللی استاندارد روغن های صنعتی را براساس گرانروی طبقه بندی نموده است که به دلیل تنوع روغن های صنعتی، اشاره به تمامی سطوح کارایی مرتبط با این محصولات امکان پذیر نمی باشد. روغن های زیر برخی از روغن های صنعتی می باشد.
* روغن کمپرسور ۱۰۶۲۲ ISIRI
*روغن توربین ۱۰۶۶۰ISIRI
*روغن تراش ۲۷۷۳ ISIRI
*روغن دوک ۳۳۱۴ ISIRI

روغن پایه ها به طور کلی به سه دسته معدنی، سنتزی و طبیعی تقسیم بندی می گردد. انجمن نفت امریکا روغن پایه ها را بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی و مشخصات آنها به شش گروه تقسیم بندی می نماید. روغن پایه جهت تولید انواع روغن ها با کاربردهای مختلف استفاده می گردد.
*روغن پایه ۳۲۹۹ ISIRI

روغن موتوربرای موتورهای دیزلی و بنزینی در بین بقیه روان کارها بیشترین مصرف را دارند و ۶۰ درصد از روان کارها را به خود اختصاص داده است . تمام روغن هایی که در طبقه بندی سطوح کیفیت API قرار می گیرند طبق استاندارد ملی و بین المللی قابل آزمون می باشد.
* API SE/CC ISIRI 1343
* API SC/CC ISIRI 585
* API CH4 ISIRI 11380
* API CG4 ISIRI 11381
* API SL ISIRI 9186
* API SJ ISIRI 9185
* API SG/CC ISIRI 3785
* API SF/CC ISIRI 4783
* API CF4 ISIRI 11379
* API CF ISIRI 11378
* API CE ISIRI 11377
* API CD ISIRI 1342
* API SM ISIRI 13383
* API CJ4 ISIRI 13382
* API SN ISIRI 17651
* API CI4 ISIRI 13381
* MIL-L-2104E ISIRI 6279
*MIL-L-2104D ISIRI 3392

روغن های هیدرولیک در سیستم های هیدواستاتیک و هیدرودینامیک جهت انتقال انرژی بکار می رود که سیال های هیدرولیک می تواند از روغن های معدنی، سینتتیک و اشتعال ناپذیر باشند.
* روغن هیدرولیک گروه H 6423 ISIRI

روغن ترمز یک نوع خاص از انواع روغن هیدرولیک است که در سیستم ترمز خودرو استفاده می شود. امروزه بیشتر روغن ترمز ها از مواد صنعتی ساخته شده اند که موادی برای جلوگیری از خوردگی به آنها افزوده شده است
*روغن ترمز نفتی ۵۰۶۳ ISIRI
*روغن ترمز غیر نفتی ۵۰۶۲ ISIRI

روغن دنده های خودرو شامل روغن های اتوماتیک و غیر اتوماتیک می باشد که براساس طبقه بندی سطوح کیفیت API طبق استاندارد ملی و بین المللی قابل آزمون می باشد.
*روغن دنده ساده ۲۹۷۵ ISIRI
*روغن دنده اتوماتیک ۵۸۱۴ ISIRI
*روغن دنده هیپویید ۲۸۷۳ ISIRI
*روغن دنده سوپر هیپویید ۲۸۱۰ ISIRI
*روغن دنده صنعتی ۲۹۷۴ ISIRI

طیف گسترده ای از افزودنی ها جهت تولید انواع روغن ها با کاربرد ویژه وجود دارد که جهت خواص نامطلوب و افزایش خواص مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد .
*چگالی ۱۹۷ISIRI
*گرانروی ۳۴۰ ISIRI
*نقطه اشتعال ۱۹۸ ISIRI
*مقدار گوگرد ۹۳۷۷ ISIRI
*نقطه ریزش۲۰۱ ISIRI
*عدد قلیایی کل ۲۷۷۲ ISIRI
*عناصر ۹۳۷۷ ISIRI
*خوردگی نوار مس ۳۳۶ ISIRI