قیر و گریس

قیر ترکیبی با رنگ قهوه ای تیره – سیاه به اشکال جامد، نیمه جامد یا ویسکوز با خاصیت چسبندگی که با منشا طبیعی یا پالایشگاهی حاوی هیدروکربن هایی با وزن مولکولی بالا می باشد.
*قیرامولوسیونی ۱۲۵۰۵ ISIRI
*قیر خالص ۱۲۵۰۵ ISIRI
*قیر محلول ۱۲۵۰۵ ISIRI

گریس ها مشابه روغن ها به منظور به حداقل رساندن استحکاک و سایش بین سطوح متحرک بویژه در نقاط غیر قابل دسترس دستگاههای صنعتی بکار می روند.
* گریس پایه لیتیم ۱۴۲-۱ ISIRI
*گریس پایه کلسیم ۱۴۲-۲ ISIRI
*گریس پایه سدیم ۱۴۲-۳ ISIRI
* گریس ها با کاربردهای ویژه ۲۹۴۳ ISIRI